Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για κατάρτιση, εκπαίδευση και εύρεση εργασίας

Utilization of digital technologies for training, education and work

Utilizzo delle tecnologie digitali per la formazione, l’istruzione e la ricerca di un lavoro

Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης

(Ώρα Ελλάδας, ATH)

11:00 – 11:20
Έναρξη Δικτυακού Συνεδρίου

11:20 – 12:00
Θεσμικοί Χαιρετισμοί
 
Εναρκτήρια Ομιλία, Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος
 
Γρηγόρης Ζαριφόπουλος
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 
Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία του Υπ. Εργασίας
 
Κατερίνα Καποτά
Project Officer Interreg Greece Italy

Gianfranco Gadaleta
Project Coordinator Interreg Greece Italy Joint Secretariat
 
Ελένη Δημαρίδου
Υπουργείο Παιδείας, Επιτελική δομή ΕΣΠΑ
 
12:00 –  12:20
Προσκεκλημένος ομιλητής
Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Ψηφιακός μετασχηματισμός και εργασιακές σχέσεις
Υπoυργείο Εργασίας

12:20- 12:40
Προσκεκλημένος ομιλητής
Αθανάσιος Ράπτης
H εθνική ψηφιακή στρατηγική
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 
12:40 – 12:55
Νίκος Αχιλλεόπουλος
Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών
 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 
12:55 -13:10
Παναγιώτης Βαφείδης
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας
 Επιμελητήριο Αχαϊας
 
13:10-13:25
Ελένη Χριστοπούλου
Προώθηση της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης στη Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά
Πανεπιστήμιο Ιονίου

13:25 – 13:40
Ilaria Gasparro
Freelancers & Digital Skills – survey, training, and mentoring
Ινστιτούτο Κατάρτισης Επιχειρηματικών φορέων  I.F.O.A.)

13:40 – 13:55
Salvatore Modeo
An example of SME’s digitization in Apulia
 Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ιταλίας
 
13:55-14:10
Εμμανουήλ Βεργιτσάκης
Η συμβολή των προγραμμάτων e-learning στο ψηφιακό μετασχηματισμό
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
14:10 – 14:25
Νατάσσα Καζαντζίδου/ Δρ Απόστολος Κώστας
Η έρευνα ιχνηλάτησης αποφοίτων MOOCs & e-learning: εργαλείο διασφάλισης ποιότητας και στρατηγικού σχεδιασμού – το έργο ASTRE
Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών έργων IDEC ΑΕ / Διευθυντής Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14:25 – 15:00
Συμπεράσματα, Συζήτηση
Θεοφάνης Ορφανουδάκης
Αναπλ. Καθ ΣΘΕΤ ΕΑΠ