Το συνέδριο αφορά σε Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων με έδρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο στόχος είναι να ενημερώσει για τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τις πλατφόρμες.